Month: June 2019

Варшав хот. Аялалын тэмдэглэл

“Эрүүл мэнд-тогтолцоо” хурал. Польш улс, Варшав хот 2019.05.09-10 ( Tэмдэглэл 1) Гадаадын олон олон монголчуудын хувьд амьдарч буй орныхоо хөгжил дэвшлээс суралцан, эх орондоо нутагшуулах, боломжийг эрэл хайгуул хийдэг нь … Continue reading Варшав хот. Аялалын тэмдэглэл